Możesz złożyć zamówienie telefonicznie: +48 784 417 976 e-mail: info@coppens.pl
Twój koszyk jest pusty
  • Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

(a) Prawo do odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów . Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)

Adres na który należy wysłać oświadczenie:

Pevex

Hetmańska 12

84-241 Gościcino

 

Adres email na który należy wysłać oświadczenie:

info@coppens.pl

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

(b) Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary na adres:

JAS FBG SA

Tczewska 22

83-000 Pruszcz Gdański,

bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Pevex

Hetmańska 12

84-241 Gościcino

 

 

 

 

 

          Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

 

          Data zamówienia (*)/odbioru (*) ……………………………………………………………………………………………

 

          Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………………………….

 

          Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………………………………………

 

 

          Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

……………………………………………………………

 

 

          Data ……………………………………………………..

 

(*) Niepotrzebne skreślić.Menu

Twój koszyk jest pusty